запознат

запознат
гл. - опитен, вещ, компетентен, обучен, познаващ, изучил
гл. - осведомен, в течение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • запознат съм — словосъч. зная, познавам, осведомен съм, разбирам от …   Български синонимен речник

  • врял и кипял — словосъч. опитен, добил опит, сведущ, изкусен, изпечен, запознат, преживял, изпитан словосъч. стар, многогодишен, дълголетен …   Български синонимен речник

  • в течение — словосъч. запознат, осведомен …   Български синонимен речник

  • зная — гл. известно ми е, чух, видях, научих, разбрах, осведомен съм, имам представа, разбирам, уверен съм, имам сведение, сведенията ми се простират, сигурен съм, положителен съм гл. умея, мога, иде ми отръки гл. имам знания, подготвен съм, научен съм …   Български синонимен речник

  • компетентен — прил. сведущ, вещ, опитен, способен, знаещ, умел, осведомен, запознат, авторитетен прил. подготвен прил. квалифициран, с необходимия ценз прил. годен прил. кадърен, достоен …   Български синонимен речник

  • опитен — прил. вещ, изкусен, сръчен, ловък, похватен, способен, обучен, запознат, сведущ, знаещ, изпечен, врял и кипял, майстор, пишкин прил. прозорлив, хитър, лукав, умел прил. експериментален, пробен прил. компетентен, годен прил. контролен, помощен,… …   Български синонимен речник

  • осведомен — прил. уведомен, информиран, посветен, запознат, ориентиран, осветлен, получил сведения, документиран прил. в течение прил. компетентен …   Български синонимен речник

  • осведомен съм — словосъч. зная, познавам, запознат съм, разбирам от …   Български синонимен речник

  • познавам — гл. различавам, разграничавам, правя разлика, отличавам, разпознавам гл. отгатвам, проумявам, разбирам, схващам, догаждам се, угаждам, усещам, предугаждам, предусещам, долавям, научавам, налучквам, предчувствувам гл. знам, опознавам, изучавам гл …   Български синонимен речник

  • познавач — същ. специалист, компетентен, вещ, запознат, сведущ, подготвен, експерт, вещо лице същ. ценител …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”